TRANDUM-INSTITUTTET

Trandum-instituttet skal bidra til utviklingen av norske landstyrker gjennom akademisk virksomhet.

Instituttet vil være en oppdragsbasert virksomhet, som samarbeider tett med akademiske miljøer ved universiteter, høyskoler, tenketanker og museer. Instituttet skal støtte de øvrige satsningene innen Stiftelsen Trandum ved forskning og studier.

Trandum-instituttet vil ta initiativ til forskning, studier og bokprosjekter knyttet til utviklingen av landstyrker, konfliktforebygging og fredsbevaring. Instituttet vil også tilby lokaler og støtte til relevante master- og doktorgradsarbeider, samt annet prosjektarbeid som ligger innenfor instituttets formål.

Instituttet vil legge til rette for foredrag, undervisning, seminarer og annen kunnskapsorientert virksomhet, og vil kunne støtte offentlige og frivillige aktører innen forsvarssektoren med slike og liknende tiltak og arrangementer.

Sammen med Hærsamlingen, vil Trandum-instituttet bygge opp et omfattende bibliotek av landmilitær fag- og skjønnlitteratur, herunder en komplett samling av Hærens, Heimevernets og Spesialstyrkenes ugraderte reglementer og direktiver, som er utgitt etter Andre verdenskrig.

Instituttet vil være lokalisert til det historiske Regimentsbygget på Trandum, sammen med administrasjonen og styret i Stiftelsen Trandum.

Loading...