TRANDUM-INSTITUTTET

Tranduminstituttet skal bidra til innsikt i og interesse for norsk forsvar og landstridskrefter.

Instituttets hovedoppgave er å belyse sider ved norsk forsvarshistorie, lokalt og regionalt, nasjonalt og internasjonalt, med vekt på den landmilitære dimensjonen generelt og Trandums historiske rolle spesielt.

Instituttet skal samle historisk dokumentasjon for systematisering og formidling, samtidig som det relaterer forsvarshistoriske forhold til aktuelle problemstillinger. Til dette hører historien til Trandum leir og det militærhistoriske Gardermoen, før under og etter andre verdenskrig, hvor også henrettelsene i Trandumskogen er et viktig tema – for dokumentasjon, formidling og aktualisering.

Tranduminstituttet er en del av Arena Trandum, med base i det gamle Regimentsbygget på Trandum. Instituttet er organisert som et ideelt aksjeselskap, eid av Stiftelsen Trandum.

Loading...