OM STIFTELSEN TRANDUM

Sammen med Ullensaker kommune og Avinor, arbeider Stiftelsen Trandum for å realisere et kulturhistorisk kunnskaps- og opplevelsessenter i den gamle militærleiren på Trandum. Senteret vil ha fokus på norske landstyrker og har fått navnet Arena Trandum.

Kjernen i Arena Trandum er Hærsamlingen, som skal formidle landmaktens nyere historie. Senteret blir også et møtested for veteraner fra nasjonal og internasjonal tjeneste, og skal omfatte et seriøst faglig landstyrkemiljø utenfor Forsvaret.

Arena Trandum vil både ha en fysisk dimensjon og en markant virtuell profil på nett. De første trinnene i utviklingen er opprusting av den gamle Kommandantboligen, som en møteplass for veteraner, samt friluftsutstillingen Trandumparken, som et nytt utfartsmål for befolkningen på Romerike.

Stiftelsens styre består av sju entusiaster som alle brenner for norske landstyrker. Styreleder er tidligere generalinspektør for Hæren, Lars Johan Sølvberg.

I tillegg er det etablert en administrasjon med en daglig leder.

Det meste av arbeidet foregår foreløpig på frivillig basis som dugnadsinnsats.

HISTORIKK

Stiftelsen ble etablert i 2015 med formål om å skape en moderne arena for formidling av kunnskap om landstyrkene i Norge – i fortid, nåtid og framtid – i den historiske militærleiren Trandum.

Stiftelsen Trandum er en ideell institusjon organisert som en alminnelig stiftelse iht. stiftelsesloven.

Stiftelsens styreleder er tidligere generalinspektør for Hæren, generalmajor (r) Lars Johan Sølvberg.

STIFTELSENS STYRE

Lars Johan Sølvberg
Lars Johan SølvbergSTYRELEDER
Ole Bakkehaug
Ole BakkehaugSTYREMEDLEM
Terje Antonsen
Terje AntonsenSTYREMEDLEM
Knut Johannes Støvne
Knut Johannes StøvneSTYREMEDLEM
Trond Bergerud
Trond BergerudSTYREMEDLEM
Petter Aunaas
Petter AunaasSTYREMEDLEM

STIFTELSENS ADMINISTRASJON

Petter Aunaas
Petter AunaasDAGLIG LEDER

ØKONOMI & FINANSIERING

Stiftelsen mottar ingen form for regelmessig offentlig støtte.

Vi er derfor avhengige av velvillige støttespillere for å få inn de økonomiske midlene som trengs til oppussing av bygninger, materiell og daglig drift forøvrig.

Til spesifikke prosjekter søkes det om tilskudd og midler fra aktuelle kilder og potensielle bidragsytere. Eksempler på dette er f.eks. innsamlingsaksjon til ny gressklipper vi hadde i fjor og innredningen av Kommandantboligen til bruk som møteplass for lokale INTOPS-veteraner, hvor vi mottok økonomisk støtte fra kommunene på Øvre Romerike.

Vår største utfordring er imidlertid å skaffe frie midler til regulær drift av prosjektet.

Stiftelsen Trandum jobber derfor nå med en større innsamlingsaksjon til støtte for det videre arbeidet med utviklingen av ARENA TRANDUM.

Det jobbes også med en større utvidelse av produktspekteret i nettbutikken vår som vi håper vil bidra til økte inntekter som vil bidra til å sikre fortsatt fremdrift i prosjektene på Trandum.

VÅRE PARTNERE

Stiftelsen har et meget godt samarbeid med Avinor og Ullensaker kommune når det gjelder bevaring og utvikling av Trandum leir.

I tillegg har vi et godt samarbeid med Hæren, Forsvarsstaben, Forsvarsmuseet og lokale militære avdelinger når det gjelder Hærsamlingen og materiell som trengs til etableringen av denne.

Det samarbeides også regelmessig med flere avdelinger i Forsvaret/Hæren som får benytte bygningene og området vi har tilgjengelig på Trandum i sin utdannings- og øvingsvirksomhet.

Sist men ikke minst har vi også et meget godt samarbeid med Forsvarsbygg lokalt, og andre offentlige etater, som bidrar i den daglige driften av Trandum leir.

KONTAKT OSS

[contact-form-7 id=»5″ /]

Kommandantboligen
Trandum leir
Trandumvegen
2054 Mogreina

Stiftelsen Trandum
c/o Petter Aunaas
Kurlandsåsen 45C
1479 Kurland

92 12 25 50

HER FINNER DU OSS:

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV

Abonner på vårt månedlige nyhetsbrev og motta oppdateringer om fremdriften på Trandum, info om arrangementer og nyheter i nettbutikken vår.

Skriv inn din e-postadresse:

[contact-form-7 id=»1048″ /]

Loading...