HÆRSAMLINGEN

Hærsamlingen skal formidle norske landstyrkers nyere historie.

Samlingen vil fortelle historien om gjenoppbyggingen av Hæren og etableringen av Heimevernet etter Andre verdenskrig, og utviklingen av landstyrkene gjennom den kalde krigen og fram til i dag.

Gjennom visning av utrustning og avdelingsoppsett, vil Hærsamlingen – tiår for tiår – fortelle hvorfor og hvordan landstyrkene har vært i kontinuerlig endring. Under den kalde krigen hadde Hæren og Heimevernet klare oppdrag som kjerne i invasjonsforsvaret. Etter Berlinmurens fall ble dette avløst av tallrike utenlandsoperasjoner, og usikkerhet om de nasjonale landstyrkenes videre retning.

Samlingen blir lokalisert til Det historiske Trandum. Først som utendørs visninger i Trandumparken, midt i kjernen av den historiske bebyggelsen, hvor det også etter hvert blir historieformidling innendørs. Så snart som mulig blir dette supplert med et moderne visningsbygg.

Virtuell historiefortelling i tekst og bilder vil ha en bred plass i Hærsamlingen, både interaktivt inne på Trandum, og for et bredere publikum på nett.

Hærsamlingen blir utviklet trinnvis. Innsamling, organisering og utstilling av så vel materiell som fortellinger, vil bli gjort i nært samspill med Trandum-instituttet og Veteranbase Trandum, og i samarbeid med andre museer og samlinger, nasjonalt og internasjonalt.

Hæren er vår eldste og største forsvarsgren, men har – utrolig nok – ikke noe eget museum.

Vi har Forsvarsmuseet for våpen, uniformer og faner fra eldre tider på Akershus festning. Vi har Marinemuseet i Horten, Kystartillerimuseet på Oscarsborg, Luftforsvarsmuseet i Bodø og Flysamlingen på Gardermoen.

Men et Hærmuseum har vi ikke.

Loading...