TAKTISK SAMVIRKE – ET PARADIGMESKIFTE PÅ 20-TALLET

I mellomkrigstiden var Trandum en del av militærkomplekset Gardermoen-Aur. Fram [...]