DU KAN BIDRA PÅ MANGE FORSKJELLIGE MÅTER

STØTT OSS ØKONOMISK!

Stiftelsen mottar ingen form for regelmessig offentlig støtte. Derfor er vi helt avhengige av støttespillere for å finansiere videre etablering og drift av Arena Trandum. Inntil videre har du muligheten til å støtte arbeidet vårt via Vipps eller med et bidrag til vår bankkonto. Ditt bidrag går uavkortet til istandsetting av de historiske bygningene og leiren rundt, formidling av umistelig historie, nye initiativ for veteraner og utvikling av kunnskapsorientert virksomhet.

BANKKONTO: 1506.06.20420

DIN DONASJON UTGJØR EN FORSKJELL. TAKK FOR STØTTEN.

BIDRA MATERIELT

GJENSTANDER TIL HÆRSAMLINGEN

En av ambisjonene våre for HÆRSAMLINGEN er å skape en mest mulig komplett samling av alle typer PBU (Personlig Bekledning og Utrustning), intendantur- og våpenteknisk materiell som har vært benyttet i Hæren etter 1945. Dette er materiell som skal magasineres og bevares for ettertiden. Innsamling, registrering og dokumentasjon vil følge museumsfaglige prinsipper og en egen samlingsplan er under utarbeidelse.

SPECTRUM 5.0 vil bli brukt som standard for samlingsforvaltningen i tråd med Kulturrådets anbefalinger.

HÆRSAMLINGEN vil også ta i bruk programvaren PRIMUS som praktisk verktøy i samlingsforvaltningen.

I tillegg til ovennevnte har vi også bruk for ulike kvanta av forskjellig historisk materiell til bruk i fremtidige utstillinger i HÆRSAMLINGEN.

Vi tar derfor gladelig imot donasjoner av alle typer materiell benyttet i Hæren, Heimevernet og spesialstyrkene fra krigens slutt og frem til i dag.

Alt er av interesse; distinksjoner, avdelingsmerker, uniformer, hodeplagg, hjelmer, fottøy, grunnutrustninger, stridsvester, ryggsekker, magasiner, ammunisjonskasser, bajonetter o.l.

PBU benyttet i INTOPS er av spesiell interesse.

BIBLIOTEKET

Stiftelsen er også i ferd med å bygge opp et eget bibliotek. Dette er primært tenkt å omfatte en mest mulig komplett samling av alle ugraderte reglementer, tekniske håndbøker, leiraviser, våpenartenes egne publikasjoner, rekrutteringsmateriell o.l. som har vært i bruk i landstyrkene fra 1945 og frem til dags dato, men alt annet av militærhistoriske og forsvarsrelaterte bøker og publikasjoner er også av stor interesse.

Har du noe liggende du tror kan være av interesse for HÆRSAMLINGEN eller biblioteket vårt hører vi gjerne fra deg!

Ta kontakt på telefon 92122550 eller e-post post@stiftelsentrandum.no.

BIDRA IMMATERIELT

MINNEBANK FOR LANDSTYRKENE

Bevaring av den immaterielle kulturarven knyttet til våre landstyrker er også et satsningsområde for stiftelsen.

Vi ønsker å bidra til at det blir etablert en minnebank med bidrag fra dere som har vært i tjeneste for landstyrkene hjemme og ute fra krigens slutt og frem til i dag og sørge for at  deres erfaringer, kunnskaper og minner blir bevart for ettertiden, tilgjengelig for allmenheten.

Den digitale plattformene MINNE fra Kultur IT vil bli benyttet for forvaltning og formidling av historier og minner. Her vil bidragsyterne få direkte styring med beretningene de leverer inn.

Trandum-instituttet vil spille en viktig rolle i arbeidet med dette prosjektet.

Sitter du på kunnskap du vil dele? Vi ønsker alle bidrag velkommen. Bli med på dugnaden!

Ta kontakt på telefon 92122550 eller e-post post@stiftelsentrandum.no.

FOTOSAMLINGEN

Stiftelsen er også i prosess med å bygge opp en egen fotosamling som etter hvert planlegges gjort tilgjengelig via DigitaltMuseum slik at samlingen er lett tilgjengelig for alle.

Har du bilder, tegninger, kart eller dokumenter du vil dele med oss?

Ta kontakt på telefon 92122550 eller e-post post@stiftelsentrandum.no.

DELTA

Har du et hjerte for Hæren og interesse for våre landstyrkers militære historie?

Eller liker du historiske bygninger og er glad i å snekre, male eller bruke motorsag?

Og har lyst til å gjøre en frivillig innsats for en god sak?

Da trenger vi deg på Trandum!

TEAM TRANDUM er dugnadsgjengen vår som pusser opp bygningene på Trandum innvendig og utvendig, opparbeider og vedlikeholder uteområdene i leiren og istandsetter kanoner, stridsvogner og kjøretøy.

Et annet team jobber med innsamling, registrering og dokumentasjon av fysiske gjenstander til HÆRSAMLINGEN.

Vi håper også å få i gang et tredje team som kan ta ansvaret for å bygge opp biblioteket vårt. Dette er primært tenkt å omfatte en mest mulig komplett samling av alle ugraderte reglementer og håndbøker som har vært i bruk i landstyrkene fra 1945 og frem til dags dato.

Kunne du tenke deg å bidra innimellom til noe av det ovennevnte ønsker vi deg velkommen på laget!

Ta kontakt på telefon 92122550 eller e-post post@stiftelsentrandum.no.

Loading...