Mange spennende, store gjennombrudd de siste to årene har gitt sterkt økende virksomhet i og rundt Trandum leir!
I høst har derfor tiden vært inne for å få på plass ny struktur, med nye ledere for alle våre aktiviteter:

  • Trandum AS er stiftelsens nye driftsselskap for alt pågående arbeid, mens
  • Tranduminstituttet AS utvikler de mer langsiktige prosjektene, lokalt og nasjonalt.

Begge aksjeselskapene er heleid av Stiftelsen Trandum (non-profit, ideelt foretak), og har hver sin daglige leder og en samordnet administrasjon. Daglig leder av Trandum AS og Tranduminstituttet AS rapporterer til sin respektive aksjeselskaps-styrer. Styret for Trandum AS er innledningsvis av praktiske grunner det samme som for eierselskapet Stiftelsen Trandum, mens Tranduminstituttet AS har eget styre.

Sjef Trandum AS: Trond Bergerud (62) fra Eidsvoll

Vi har vært så heldige å få Trond til å ta oppdraget med å lede Trandum AS, og dermed all den mangfoldige daglige virksomheten i leiren.

Trond har 25 år allsidig tjeneste i Hæren bak seg: Utdannet på Befalsskolen for Kavaleriet, Krigsskolen, Hærens Stabsskole og Forsvarets Stabsskole, og krevende lederoppgaver bl.a. på Trandum: Sjef for både Stridsvogneskadron Østlandet, Rekruttskolen og Befalsskolen.

Med erfaring som prosjektleder for anskaffelsen av de Leopard 2 stridsvognene Hæren fortsatt bruker – sammen med sin avanserte militærtekniske utdanning fra England – har han unik forutsetning for å styre Hærsamlingens materiell etter hvert som det kommer på plass.

Etter tida i uniform, har Trond 15 år erfaring fra forsvarsindustrien, som adm. dir. for Nammo Bakelittfabrikken på Aurskog og senere ansvarlig for «small/medium ammunition» virksomheten til Nammo på Raufoss.

De siste par årene har han også jobbet deltid i skoleverket, sammen med å være ‘hobbybonde’ på egen gård, og med hytter i Hurdal og på Sjusjøen – for fortsatt å kunne gå mye og fort på ski!

Sjef Tranduminstituttet AS: Petter Aunaas (58) fra Lørenskog

Til å lede prosjektene i Tranduminstituttet AS har vi også vært heldige å få Petter til å gå løs på nye, krevende oppgaver, etter hele sju år som primus motor for ‘alt’ på Trandum – som daglig leder i Stiftelsen Trandum.

Petter er vel kjent for alle som har hatt med virksomheten på Trandum å gjøre siden 2014. Han er en sann ildsjel med stor militærhistorisk interesse og kunnskaper, og var den opprinnelige initiativtakeren til bevaring av Trandum leir, og for etablering av et hærmuseum i leiren. Ingen kan og vet mer om Trandums historie og infrastruktur enn Petter Aunaas!

Petter er utdannet i internasjonal markedsføring fra NMH, og har lang yrkeserfaring fra salg/markedsføring innenfor telekom- og softwaresektoren i inn- og utland, samt som selvstendig næringsdrivende i en årrekke.

Han har militær bakgrunn fra Heimevernet og Forsvarets etterretningstjeneste, og har med sju kontingenter i hhv. Libanon, Bosnia og Makedonia/Kosovo kvalifisert seg som en bredt merittert veteran fra internasjonale operasjoner.

Styret i Stiftelsen Trandum er svært tilfreds med å få akkurat disse to gutta til å ta på seg den store mengden av krevende prosjekterings- og driftsoppgaver som nå ligger foran oss på Trandum!

Lykke til!

Del denne artikkelen: velg din plattform!