Ullensaker kommune og Stiftelsen Trandum har signert en avtale om et samarbeidsprosjekt for å utvikle et helhetlig formidlingsprogram for Trandum.

174 nordmenn mistet livet foran nazistenes geværpiper i Trandumskogen under andre verdenskrig. I tillegg ble 15 sovjetiske krigsfanger og 6 britiske soldater henrettet ved retterstedet. Nå skal denne historien fram i lyset.

– Kulturdepartementet har bevilget 1 million kroner til et forprosjekt som skal utrede fornyet og forbedret formidling av historien om det som skjedde på Trandum under krigen. Dette skal settes i sammenheng med det viktige historiske stedet som Trandum er, sier kultursjefen i Ullensaker kommune, Jon Henrik Solhei. Sammen med styreleder Lars Sølvberg i Stiftelsen Trandum, sitter han i styringsgruppen for prosjektet.

Ullensaker kommune er prosjekteier og har bedt stiftelsen v/Tranduminstituttet om å lede den praktiske gjennomføringen av forprosjektet. Blant samarbeidspartnerne som skal delta i prosjektet er Ullensaker Museum og Øvre Romerike Forsvarsforening. Forsvarsbygg, Avinor og Ullensaker Ungdomsråd inviteres også til å delta i arbeidet.

Signering: Styreleder i stiftelsen, Lars J Sølvberg og kultursjef i Ullensaker kommune Jon Henrik Solhei, signerte prosjektavtalen. Foto: Stiftelsen Trandum.

Forprosjektet skal konkretisere idéer om hvordan historien om Trandum kan formidles til besøkende og kommende generasjoner. Det skal blant annet utarbeides forlag til konsept og kostnadsestimater for modernisering av publikums- og formidlingsfasilitetene på Trandum, samt en verdig utvikling av minnestedet. Rapporten skal danne beslutningsgrunnlag for det videre arbeidet med å skape en arena for opplevelse, kunnskap og refleksjon på Trandum.

Trandumskogen ble satt på den politiske agenda da stortingsrepresentanten Himanshu Gulati (Frp), etter initiativ fra Øvre Romerike Forsvarsforening, rettet en interpellasjon til forsvarsministeren i november 2020. Politikeren fra Ullensaker spurte om statsråden ville ta initiativ til å gi Trandumskogen status som nasjonalmonument og legge til rette for økte muligheter for formidling. Det var i kjølvannet av dette at Ullensaker kommune søkte om midler til forprosjektet som nå startes opp.

– Kommunen og stiftelsen har en felles interesse av en helhetlig og langsiktig utvikling av det forsvars- og krigshistoriske kulturlandskapet på Trandum. Det vil aktualisere de dyrekjøpte erfaringene fra Trandumskogen for vår tid og for fremtiden. Denne avtalen sikrer dette, sier styreleder Lars J Sølvberg.

Tranduminstituttet har ansvaret for å ferdigstille sluttrapporten, som skal leveres til Ullensaker kommune innen utgangen av 2021.

Godt samarbeid: Ullensaker kommune og Stiftelsen Trandum har et godt samarbeid om utvikling av Trandum som en arena for opplevelse, kunnskap og refleksjon. F.v. Christine Håkenstad og Jon Henrik Solhei fra kommunen, videre Lars J. Sølvberg og Petter Aunaas fra stiftelsen. Foto: Stiftelsen Trandum.

Del denne artikkelen: velg din plattform!

RELATERTE ARTIKLER

Likte du denne artikkelen kan du utforske flere innlegg nedenfor

TILBAKE TIL NYHETER