Stiftelsen Trandum har signert en samarbeidsavtale med Ullensaker kommune.

Torsdag 6. mai 2021 møttes ordføreren i romerikskommunen og styreleder i stiftelsen på Trandum.

Foran peisen i den ærverdige og renoverte Kommandantboligen signerte de en gjensidig samarbeidsavtale. Den formaliserer den gode og konstruktive kontakten kommunen og stiftelsen har hatt helt siden 2015. Samarbeidsavtalen skal nå danne rammen for et opptrappet samarbeid.

– På vegne av hele Ullensaker er jeg veldig glad for arbeidet Stiftelsen Trandum gjør for å løfte frem dette historisk viktige området i kommunen. Stiftelsen opererer på en svært profesjonell og kompetent måte, og samarbeider godt med kommunen og andre involverte parter, sa ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap).

«Partene ser det særlig formålstjenlig å samarbeide på områder som kan bidra til økt historiekunnskap, kulturaktivitet, kompetanseutvikling, sysselsetting og verdiskaping i kommunen», står det blant annet i avtalen.

– Ullensaker er jo ikke hvilken som helst kommune. Med 40.000 innbyggere er den for eksempel 30 % større enn Lillehammer, med et sterkt nærings- og kulturliv, sterke politikere og sterk kommuneadministrasjon. Det er denne styrken vi nå vi vil kunne dra nytte av i et formalisert vinn/vinn-samvirke. Vi vil få se konkrete resultater av denne avtalen veldig snart, sier styreleder Lars J Sølvberg.

Samarbeidsavtalen omhandler utvikling av konseptet Arena Trandum med blant annet museale visninger av norske landstyrkers nyere historie; etablering av kompetansemiljøet Tranduminstituttet, samt opprettelsen av et veteransenter for det sentrale østlandsområdet.

Avtalen forplikter ikke partene juridisk eller økonomisk, men kommunen og stiftelsen forplikter seg til å samordne respektive planer og tiltak for en overordnet utvikling av Trandumområdet.

– Etter signering av den nye avtalen blir dette samarbeidet vårt ytterligere formalisert og konkretisert. Jeg ser frem til at vi sammen skal jobbe for å gi Trandum den nasjonale oppmerksomheten området fortjener, i tråd med planene til stiftelsen, avsluttet ordføreren.

Del denne artikkelen: velg din plattform!