Nytt blod i styret – næringslivsledere inn i sentrale posisjoner.

Styret i Stiftelsen Trandum ble på siste styremøte utvidet med to nye medlemmer. På samme møte ble Torgeir Stensli valgt til nestleder.

Styret har nå ni medlemmer, som har variert bakgrunn og er proppfulle av erfaring. Styreleder Lars Sølvberg sier at styret har fått en profil som ivaretar svært mange aspekter av arbeidet med å realisere Arena Trandum. Flere av styrets medlemmer har tung erfaring fra næringslivet, andre har sin bakgrunn fra akademia og Forsvaret.

Den nye nestlederen har sin grunnutdannelse i Hærens våpentekniske korps på 70-tallet. Han har 35 års toppledererfaring fra næringslivet, blant annet hos Bertel O. Steen AS. Her var han i en periode Direktør for Mercedes Benz Norge og satt i konsernledelsen. I dag driver Torgeir sitt eget rådgivingsselskap. Han er styreleder og har styreverv i flere virksomheter i flere bransjer.

De to nye medlemmene i styret er Trond Bergerud og Petter Aunaas. Petter, som er initiativtaker til Trandumprosjektet, er stiftelsens daglige leder. Nå har han også trådt inn i styret og tar med seg all kunnskap, kontinuitet og nettverk som er bygd opp gjennom årene han og stiftelsen har jobbet med å realisere Arena Trandum.

Trond Bergerud har sin bakgrunn fra Hæren og næringslivet. Etter 25 år i aktiv tjeneste, begynte han ved Nammo Bakelittfabrikken og var administrerende direktør fram til 2016.  I perioden 2016-2019 var han Vice President Operations ved Nammo Raufoss.

– Å få en næringslivsleder som Trond Bergerud inn i styret er svært verdifullt for stiftelsen, sier Lars Sølvberg. Trond har fått i oppdrag å lede en prosjektgruppe som skal utrede hvordan Arena Trandum skal driftes på en forretningsmessig måte i fremtiden.

Stiftelsesstyret er i aller høyeste grad «arbeidende» og det er opprettet egne utvalg blant annet for eiendomsutvikling, finansiering, strategisk planlegging og kommunikasjon.

Les mer om styret og medlemmene under «Om oss».

Stiftelsen Trandum – Nestleder Torgeir Stensli (t.v.) og styremedlem Trond Bergerud (t.h.).

Del denne artikkelen: velg din plattform!