I går hadde Stiftelsen Trandum et hyggelig og konstruktivt møte med sjefen for Hæren, generalmajor Lars Lervik. Hærsjefen hadde satt av god tid, og fikk en grundig orientering om stiftelsens planer for Arena Trandum.

Hæren blir en av stiftelsens aller viktigste strategiske samarbeidspartnere i arbeidet med å realisere Hærsamlingen og Trandum-instituttet; landstyrkenes egen, levende historieformidling og tenketank.

Hærsjefen fikk også status i arbeidet med å etablere Veteranbase Trandum i den bevaringsverdige bygningsmassen i det historiske Trandum. Veteranbasen blir et samlingssted for alle veteraner fra tjeneste for Norge.

Stiftelsens planer for å etablere et kompetent faglig landmaktmiljø utenfor Forsvaret, ble tatt godt imot av Lervik. Blant annet ble Arena Trandums rolle i arbeidet med å markere at Hæren er 400 år i 2028, diskutert. Hærsjefens intensjon er å igangsette det arbeidet i nærmeste framtid.

– Dere hører fra meg, sa Lervik da møtet var ferdig. Stiftelsen Trandum ser fram til et tett og fruktbart samarbeid med landets eldste og største forsvarsgren.

Styreleder i Stiftelsen Trandum, generalmajor (r) Lars Johan Sølvberg, tok imot sjefen for Hæren i den ærverdige og nyoppussede kommandantboligen på Trandum. Generalmajor Lars Lervik (t.h.) fikk en grundig orientering om stiftelsens planer for Arena Trandum. (Foto: Stiftelsen Trandum)

Del denne artikkelen: velg din plattform!